Dialog - logo 96px

Velký bál

Celý svět je pomyslný velký bál. Je někým řízen? Jsme manipulování? Máme opravdu to,co jsme chtěli? Moralita o čtyřech dějstvích.

O představení

Děj se odehrává v prostředí pomyslného maškarního bálu. Náš svět je občas velký maškarní bál, který trvá věčně. Jen málo kdy jsme však schopni vidět druhým pod pomyslnou masku, natož podívat se pod pomyslnou masku toho všeho, co činí lidstvo jako celek. Rádi bychom se ve Velkém bálu zamysleli, zábavnější formou, nad spojeným vlivem médií, politiky, obchodu a represivních orgánů, včetně velkých světových armád. Celé toto podivné mocenské uskupení, o kterém nemá obyčejný občan ani tušení a samozřejmě neví, kdo vlastně sedí za jeho "kontrolní pákou", nás možná činí všechny podezřelými, ale jen málo uvědomitelnými. Krok za krokem jsme vmanipulováváni do role nemohoucích pozorovatelů a to vše za halasného jásání o všeobecném blahu a svobodě pro jednotlivce. Ve Velkém bálu se chceme pokusit hledat onu řídící páku, to, kam až se dá touto cestou zajít, zdali máme ještě možnost jiného výběru. A pohlédneme-li nakonec na celou situaci z jiného úhlu, než jsme většinou zvyklí, položíme divákovi jednu zásadní otázku: A chtěli jsme opravdu toto?
Autorův, možná až přílišně naturalistický náhled na svět je korigován mladým absolventem divadelní dramaturgie na JAMU MgA. Davidem Drozdem. Na hereckém provedení hry se podílejí herci Divadelního studia Dialog , kteří se rozhodli pro experimentálnější vyjádření divadelní práce. Tato skupina dále rozvíjejí základní text hry improvizacemi na zkouškách a svojí tvůrčí invencí. Tyto své kvality již experimentální tým osvědčil letos v červenci na divadelní dílně v Hoštce u Litoměřic.

Účast na přehlídkách

2005
Jarní divadelní festival v Brně, krajská přehlídka
2005
Šrámkův Písek, celostátní přehlídka

Získaná ocenění

2005
Doporučení na Šrámkův Písek
Jarní divadelní festival v Brně, krajská přehlídka