Dialog - logo 96px

Tak se krotí ženské

Podle známé hry Williama Shakespeara Zkrocení zlé ženy s použitím překladu E.A.Saudka volně upravil Karel Hoffmann

O představení

Jak dalece je nedotknutelný klasik? A navíc, autor tak zvučného jména a kvalit. Autor, o jehož autorství se vedou učené spory… Rozbory jeho díla, kritiky, životopisy – to jsou stohy knih, které vznikaly od jeho časů až po dnešek, a určitě nenechají na pokoji také jeho budoucí příznivce i odpůrce. Autor, který dával a dává celým generacím divadelních vědců, kritiků a umělců práci a možnost se „předvést“.
Zkrocení zlé ženy – komedie těšící se stále velké oblibě diváků i herců. Komedie, o které se i přes tuto její popularitu hovoří s pochybami o její kvalitě. Ano, je autorovou komedií ranou, „učednickou“, vycházející z nějaké starší předlohy a inspirovanou i jinými motivy, je komedií plnou trhlin, horkých švů, figurek i zápletek velmi strojených a mnohomluvných. Leč, a to nás zajímalo, komedií, která pro toto všechno dává příležitost k tvořivosti i možnosti vše napojit živou krví.

Vždyť dnes sotva může být Petruccio „krotitelem“, aniž by někde uvnitř viděl v Kateřině ne zlou štěknu zasluhující hulákání a bič, ale ženu mající blízko k jeho nátuře a jeho humoru. „A je-li humor někomu odepřen, tedy otrokářům a otrokům. Je výsadou svobodných, svobodu druhým přejících. I v manželství.“* Petruccio tedy „nekrotí“ Kateřinu. Strhává, koneckonců společně s Shakespearem, „slupku“ a nalézá pravou Kateřinu. Ta svou ženskost neschovává za nenávist k mužům a zlobu k okolí. Pochopena pochopila, a proto může na závěr s šibalským úsměvem splnit manželův „rozkaz“. Konečně je spojuje víc než čertovský záblesk v jejich očích…

V naší inscenaci má Petruccio, co se týče věku, trochu víc za sebou, než je obvyklé. Koneckonců, vstoupit do manželství a zamilovat se je možné v každém věku. Kateřina pak může svou zpupnost, otevřenost, nesouhlas a hádavou samostatnost omluvit samotou, odpovědností té starší v rodině bez matky, náklonností starého otce k mladší poťouchle rozmarné sestře a obavou, kterou ve svém věku a při svých zkušenostech před muži má. A tak je na tom stejně jako už staromládenecký Petruccio. Ten studoval a žil a pil tak dlouho, až věk pokročil a jmění od otce začalo vykazovat nulu. A tak ožení-li se a něco vyžení (proč nepodstoupit tento pokus), a ačkoliv je trochu sebestředný, má kliku – potkává Kateřinu. Toto spojení nemusí vyjít. Ostatně nevyšly už ideálnější vztahy. Však tento je založen na dvou partnerech, kteří se nedali a přesto se pochopili. A s tím už se dá žít…

Účast na přehlídkách

2011
Hobblík - MUMRAJ! Hodonín, krajská přehlídka

Získaná ocenění

2011
Diplom Petru Hoffmannovi za roli Grumia
Hobblík - MUMRAJ! Hodonín, krajská přehlídka
2011
Diplom Michaele Kašpárkové (Rokosové) za roli Kateřiny
Hobblík - MUMRAJ! Hodonín, krajská přehlídka